Ekos Řevnice, spol. s r.o.


OTEVÍRACÍ DOBA

PO 9.00 – 11.00
ST 13.00 – 15.00
PÁ 13.00 – 15.00

Pro občany Řevnic
(do limitu bez poplatku)
ÚT 15.00 – 18.00
NE 9.00 – 12.00


!!!AKTUALITY!!!


EKOS Řevnice spol. s r.o. přijme nového pracovníka na pozici "Obsluha čistírny odpadních vod" zájemci mohou kontaktovat p.Kubáska na tel:702 041 427 nebo na emailu: kubasek.ekos@revnice.cz


V pondělí 8.8.2016 od 8:00 do 14:00 v oblasti ulic Prazska od ulice Pod Drahou po ulici Alsova, Pod Drahou, Halkova, Manesova Tylova, Alsova, Rybni, Ricni, Naplavni, Na Jamech k odstávce pitné vody. EKOS Řevnice

Odvoz tříděného odpadu bude probíhat v nezměněné formě - tedy na výzvu - telefonická nebo e-mailová objednávka na EKOS Řevnice, spol. s r.o.Svoz nebezpečného odpadu v roce 2016 proběhne 14.5.2016 a 15.10.2016 9:00 - 11:00 u sběrného místa tříděného odpadu za obchodím domem COOP (u Pošty).

Oznamujeme, Zastupitelstvo města Řevnice na svém zasedání č.9 dne 23.11.2015 rozhodlo, že od 1.1.2016 dojde ke změně ceny vodného a stočného. Nová cena za m3 pitné vody bude 37,61,- Kč vč. 15% DPH.Za m3 stočného bude fakturováno 36,80,- Kč vč. 15% DPH.

Oznamujeme, že od 1.7.2015 došlo v EKOSU ke změně banky a čísel účtů:
číslo: 123253809/0300 je nahrazeno číslem 3906427389/0800
číslo: 238999029/0300 je nahrazeno číslem 3906418319/0800


POZOR. Na základě rozhodnutí RM č. 117 se s platností od 11.8.2013 mění podmínky pro uložení odpadu na Sběrném dvoře. Více zdeOd 1.7.2015 začíná platit nový ceník palivového dřeva štípané dřevo

a metrové dřevo


Vodné a stočné - smlouvy ke stažení

Nyní máte možnost stáhnout si zde smlouvy na vodné a stočné.


V případě převodu smlouvy na nového odběratele je třeba vyplnit přiložený formulář zde


Aktuální rozbory vody v řevnickém vodovodu naleznete zde

Aktuální rozbory vody v řevnickém vodovodu v oblasti za vodou naleznete zde

Podrobná kalkulace vodného a stočného pro rok 2016 je ke stažení zde

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 zde

Prodej palivového dřeva

Palivové dřevo tvrdé nebo měkké, štípané v délkách od 25 cm do 50 cm. Objednávky v pracovní době na číslech 257 720 090 nebo 702 041 426
Ceny jsou uvedeny v ceníku.

PROVOZNÍ DOBA

Sběrný dvůr je provozován v areálu bývalé skládky komunálního odpadu Na Bořích. Lze odevzdávat komunální odpad, objemný odpad, směsný stavební a demoliční odpad, sklo, plasty a pneumatiky.
Platby za uložení odpadu v tuto dobu se řídí platným ceníkem.

Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí 9 - 11 hodin
Středa 13 - 15 hodin
Pátek 13-15 hodin


Provozní doba EKOSu, uzavírání smluv na vodu a kanalizaci, reklamace, placení vodného a stočného
Pondělí 9 - 11 hodin
Středa 13 - 15 hodin
Pátek 13-15 hodin


Provozní doba SD pro občany Řevnic s možností čerpání limitu na bezplatné uložení stavebního, komunálního a velkoobjemového odpadu. Dále během této doby je možné přijmout od občanů Řevnic bezplatně biologický odpad, tonery, drobný elektroodpad, plasty, sklo, papír atp.
Neděle 9.00 - 12.00
Podrobnosti o cenách jsou uvedeny v ceníku


Výroční zpráva


Výroční zpráva za rok 2015 je ke stažení zde.

Přílohyzde.


Výroční zpráva za rok 2014 je ke stažení zde.


Výroční zpráva za rok 2013 je ke stažení zde.


Výroční zpráva za rok 2012 je ke stažení zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ekos Řevnice, spol. s r. o. 2010
 
Služby