OTEVÍRACÍ DOBA 
ST  9.00 –  11.00 
PÁ 13.00 – 15.30
Uvedená otevírací doba pro provoz vodovodů a kanalizací a související činnosti.

Otevírací doba sběrného dvora je zveřejňována provozovatelem Městem Řevnice.


Ekos Řevnice

Ekos Řevnice

Vodovod a kanalizace

Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod

ikona souboruVzorová smlouva, ikona souborupodmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod , ikona souboruKanalizační řád Města Řevnice, jež určuje podmínky k vypouštění odpadních vod nejen do kanalizace města, ale i pro dovezené odpadní vody na čistírnu (tzv. fekály) a ikona souboruKanalizační řád Obce Zadní Třebaň, .

V případě převodu smlouvy na nového odběratele je třeba vyplnit přiložený ikona souboruformulář nebo ho nahradit jiným předávacím protokolem obsahujícím uvedené informace.

ikona souboruReklamační řád.

Podrobná kalkulace vodného a stočného pro rok 2022 - tarifní oblast ikona souboruŘevnice a tarifní oblast ikona souboruZadní Třebaň (od 1.10.2022) .

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro ikona souboruvodné a stočné a ikona souboruvodu předanou podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2021.


Technické standardy

Technické standardy pro ikona souboruvodovodní přípojky

Technické standardy pro ikona souborukanalizační přípojky

Technické standardy pro ikona souboruvodovodní řady

Technické standardy pro ikona souborukanalizační řady.

Návody na používání a údržbu domácích čerpacích stanic ikona souboruPresskan a ikona souboruAQK


Omezení připojování na vodovod a kanalizaci


   V současné době platí v Řevnicích plošné omezení připojování na vodovod v lokalitě "Za vodou" - tj. levobřežní část Řevnic. Omezení stanovené vlastníkem vodovodu Městem Řevnice se vztahuje na připojování nových odběrných míst včetně rozšiřování stávajících. Možnost připojení byla zachována pouze pro stávající stavby trvalého bydlení (s číslem popisným), případně pro stávající rekreační objekty, kde jsou již nějaký čas hlášeny osoby k trvalému pobytu (stav k 8/2020).
   Omezení souvisí s limitem množství vody, které muže být za rok odebráno z vodovodu obce Lety, na nějž je tato lokalita napojena. Současný trend zvyšování odběrů vody v této lokalitě již neumožňuje další neomezené připojování bez rizika porušení tohoto limitu sjednaného při výstavbě vodovodu. Město Řevnice (kontaktní osoba - p. Kliner) proto připravuje napojení postižené lokality na vodovod pravobřežní části Řevnic (nový vodovodní řad přes lávku). Pravobřežní část Řevnic je zásobována z řevnických zdrojů vody dostatečných pro zásobování obou částí Řevnic.


Tlak a kvalita dodávané vody


ikona souboruTlaková pásma řevnického vodovodu.

Aktuální rozbory vody v ikona souboruřevnickém vodovodu - pravý břeh Berounky.


Kvalita pitné vody v lokalitě "Řevnice - za vodou" (levý břeh Berounky) - aktualizace 12.10.2020

Levobřežní část Řevnic je zásobována pitnou vodou převzatou z obce Lety. Charakter dodávané vody se mění v závislosti na tom, z jakého zdroje pitné vody je v dané době příslušná část Letů zásobována. V úvahu přichází podzemní zdroj pitné vody Karlík, jehož voda je velmi tvrdá. V případě nedostatečnosti tohoto zdroje může být pak příslušná část Letů zásobována ze skupinového vodovodu zásobujícího Prahu a okolí, jehož voda z povrchového zdroje je naopak měkká (rozhraní měkká a středně tvrdá). Provozovatel letovského vodovodu zveřejňuje údaje o kvalitě dodávané vody na tomto odkaze, přičemž do lokality "Řevnice - za vodou" je dodávána voda uvedená na řádcích Lety horní část nebo spodní část podle aktuální situace.  Podle aktuálních informací bude od 13.10.2020 opět dodávána velmi tvrdá voda původem z podzemního zdroje vody.

Vysoká tvrdost dodávané vody je spojena se velkým obsahem především vápníku. Přestože zmíněné hodnoty jsou vyšší, než je pro pitnou vodu doporučené rozmezí, jedná se stále o vodu pitnou a naše společnost nemá bohužel na základě platných pravidel pro odběr vody možnost tuto situaci ovlivnit. Vyšší obsahy vápníku a hořčíku v pitné vodě mají obecně pozitivní dopady na zdraví odběratelů, ale zhoršují užitné vlastnosti jako je tvorba usazenin. 


Příjem dovezených odpadních vod - "fekály"


Čistírna odpadních vod Řevnice přijímá v pracovní dny dovezené odpadní vody splňující limity kanalizačního řádu (běžné domovní splaškové vody). Po nedávném rozšíření čistírny je denním limitem příjmu 72 m3. Smlouvy na příjem dovezených odpadních vod jsou uzavřeny s několika dopravci, kteří mají sjednány takzvané předrezervace, podle nichž je jim pak na jednotlivé dny rezervována příslušná část denního limitu čistírny. Údaje o dopravcích a aktuální stav rezervací je zveřejněn na webu https://rezervace.cov-revnice.cz/ .

Smlouvy s výše uvedenými dopravci umožňují provozovateli čistírny upřednostnit příjem odpadních vod z objektů Řevnic, Zadní Třebaně a Hlásné Třebáně.

Množství dovezených odpadních vod se nově měří, a to při příjmu a na celé jednotky m3. Cena za příjem dovezených odpadních vod je odvozena od ceny stočného v Řevnicích upravené koeficientem ponížení o náklady kanalizační sítě a navýšení z vyššího znečištění. Pro rok 2022 je to 55,02 Kč včetně DPH/m3 .

Limitní hodnoty znečištění dovezených odpadních vod jsou uvedeny ve výše uvedeném Kanalizačním řádu. Dovezené odpadní vody jsou namátkově odesílány k ověření plnění těchto limitů.


Vytvořeno 3.6.2021 9:43:05 - aktualizováno 2.6.2022 14:05:03 | přečteno 10941x | david.kodym
 
EKOS Řevnice
load