Uzavřená skládka tuhého komunálního odpadu

Společnost prodala celý areál uzavřené skladky tuchých komunálních odpadů Řevnicích svému zřizovateli městu Řevnice a ukončila činnosti spojené s udržováním skládky podle schváleného provozního řádu.