Odpady

K 31.8.2019 v souvislosti s prodejem areálu bývalé skládky tuhých komunálních odpadů došlo k ukončení veškerých odpadářských čínností prováděných společností EKOS Řevnice. Tyto činností v plném rozsahu od 1.9.2019 převzalo Město Řevnice.