O společnosti

Společnost ukončila k 31.12.2021 veškeré provozní aktivity a převedla je na nástupnickou společnost Dolnoberounské vodárenské družstvo. Před tímto datem bylo předmětem činnosti společnosti:


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Společnost na základě nájemní smlouvy s Městem Řevnice zajišťuje dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod v Řevnicích a okrajové části Letů pro přibližně 4 tis. obyvatel. Společnost zároveň dodává pitnou vodu a odvádí vodu odpadní z provozně souvisejícího vodovodu a kanalizace Zadní Třebaně.Poskytování ostatních prací a služeb

Společnost zajišťuje menší stavební práce při obnově vodovodů a kanalizací, instalatérské práce, apod. .Správa městských lesů

Po ukončení hospodaření na cca. 450 ha lesních pozemků v katastru Řevnic (konec 2016) společnost ukončila k 31.8.2019 i štípání a prodej palivového dřeva.


Hospodaření s odpady

Společnost ukončila k 31.8.2019 zajišťování svozu odpadů podnikatelů v regionu Řevnic a provozu sběrného dvora pro Řevnice.


Provozování uzavřené skládky tuhých komunálních odpadů

Společnost prodala celý areál uzavřené skládky tuhých komunálních odpadů Řevnicích svému zřizovateli městu Řevnice a ukončila činnosti spojené s udržováním skládky podle schváleného provozního řádu.Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012