Ukončení činností společnosti EKOS Řevnice - 31.12.2021

Vážení odběratelé, zákazníci a obchodní partneři,

   chtěli bychom Vás tímto informovat o záměru vlastníka naší společnosti ukončit veškeré její činnosti a převést je na nástupnickou organizaci Dolnoberounské vodárenské družstvo. Datem ukončení provozních činností společností EKOS Řevnice je 31. prosinec 2021 a zahájení družstvem je 1.1.2022.

   Běžné činnosti a vzájemné komunikace budou výše uvedenou změnou ovlivněny jen minimálně. EKOS bude potřebou dobu aktivní tak, aby dokončil veškeré závazky a povinnosti a vymohl zbývající pohledávky. V rámci nového družstva pak zůstane zachováno personální obsazení, sídlo společnosti, úřední hodiny, telefonní kontakty, apod. . Nové emailové adresy budou postupně zveřejňovány na webu družstva www.dbvd.cz a původní adresy EKOSu zůstanou potřebnou dobu aktivní. Tento webu bude ještě po dobu úprav webu družstva sloužit k informování odběratelů.

S poděkováním za dosavadní spolupráci EKOS Řevnice.